Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự năm 2004

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 19/03/2020 Lượt xem: 478 Chuyên mục: VBPL Hình sự , VBPL Tố Tụng
  1. Trong Công an nhân dân có các Cơ quan điều tra sau đây:

A) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện);

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự ngày 04 tháng 4 năm 1989.

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Tải về Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự năm 2004

Đối tác