Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 13/03/2021 Lượt xem: 340 Chuyên mục: BM Tố tụng tại toà , Tố Tụng Tại Toà

Trường hợp vụ án bị đình chỉ do nguyên đơn vắng mặt hai lần khi được Tòa án triệu tập thì có quyền khởi kiện lại không ?

  1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13;

  1. Nội dung
  2. Trường hợp Tòa án đình chỉ vụ án do nguyên đơn vắng mặt 2 lần khi được Tòa án triệu tập hợp lệ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về việc đình chỉ vụ án dân sự:

“Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
  3. b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;
  4. c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;…”
  5. Quyền khởi kiện lại vụ án bị đình chỉ do nguyên đơn vắng mặt sau khi được Tòa án triệu tập hợp lệ 2 lần

Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được quy định tại Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

“Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật…”

Theo quy định pháp luật được trích dẫn nêu trên, trường hợp vụ án dân sự bị đình chỉ vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, nguyên đơn hoàn toàn có thể khởi kiện lại vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung quy định về quyền khởi kiện lại trong trường hợp vụ án bị đình chỉ do nguyên đơn vắng mặt hai lần khi được Tòa án triệu tập hợp lệ . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác